Prestatieafspraken Amersfoort 2022-2023

Nieuwe afspraken voor huurders in Amersfoort Voldoende betaalbare huizen voor mensen met een bescheiden inkomen. Dat is het belangrijkste doel van de zogeheten prestatieafspraken tussen de gemeente Amersfoort, drie woningcorporaties en hun huurdersorganisaties. Dat vraagt om meer huizen en doorstroming. Ook moeten beschikbare huizen eerlijk worden verdeeld. Verder zijn er afspraken over de energierekening en…

Prestatieafspraken Woudenberg 2023

Nieuwe afspraken tussen de gemeente Woudenberg, Omnia Wonen en de SHOW voor 2023 Meer woningen, slecht geïsoleerde woningen sneller aanpakken en experimenten met doorstromen. De SHOW heeft nieuwe afspraken gemaakt voor het komende jaar met de Gemeente Woudenberg en Omnia Wonen. Belangrijkste punt is deze keer om de energierekening omlaag te krijgen. Steeds meer mensen…