Nieuwe ideeën voor extra huizen en doorstroming

Wat gaat er komend jaar gebeuren voor huurders in Oldebroek? Daarover heeft de SHOW afspraken gemaakt met de gemeente en Omnia Wonen, de andere woningcorporatie DeltaWonen en hun Bewonersraad DeltaWonen. Dit worden prestatieafspraken genoemd. In deze afspraken wordt nagedacht over nieuwe manieren om voor extra huizen te zorgen. Ook zijn er afspraken gemaakt over doorstroming,…