Eenmalige huurverlaging 2021

Mogelijkheid tot huurverlaging huurders in een sociale huurwoning Het jaar 2020 is een jaar geweest waar Corona heel veel invloed op heeft gehad op de situatie van ons huurders. Er kunnen wijzigingen in uw thuissituatie door ontslag of minder werken zijn geweest die invloed hebben gehad op uw financiële situatie. Nu was er al de…

Voor huurders, door huurders!

Bij SHOW zetten wij ons in voor de belangen van de huurders van Omnia Wonen. Onze ambassadeurs doen er alles aan om jou te helpen. We houden ons bezig met serieuze zaken – jullie zaken – en willen het beste voor huurders. Zo ook Diane Kleine, zij zet zich als ambassadeur van SHOW in voor…

Ongevraagd advies onderhouds- of renovatieprojecten

Overlast of ongemakken? Omnia Wonen voert aan de hand van een meerjarenonderhoudsplan (groot)onderhoud of een renovatie uit aan haar woningen met het doel verbetering van de woning(en). Hierbij bestaat de mogelijkheid dat er overlast- en/of ongemak plaatsvindt voor de huurder(s) In september 2011 zijn in samenwerking met de SHOW bij Omnia Wonen richtlijnen opgesteld die…

Doorstroming sociale huurwoningen

Doorstroming bevorderen voor sociale huurwoningen De wachtlijst voor woningzoekenden wordt steeds langer in Nunspeet Om dit tegen te gaan moeten er nieuwe sociale huurwoningen worden toegevoegd, maar er is meer nodig. Doorstroombevordering is daarin een belangrijk onderdeel. Om dit te bevorderen willen wij als ambassadeurs van de SHOW een oproep doen aan huurders van Omnia…

Samen op weg in Nunspeet

Samen op weg naar een aardgasvrije toekomst Regelmatig hebben onze bestuursleden van de SHOW en tevens ambassadeurs voor Nunspeet, overleg met Omnia Wonen en de Gemeente Nunspeet over de op te stellen jaarlijkse prestatieafspraken vanuit de Raamovereenkomst welke één keer in de vier jaar wordt vastgesteld. Wilt u meer weten over de Raamovereenkomst of  prestatieafspraken…

overzicht en info huurverlagingen

Ondanks alle corona beperkingen extra afspraken gemaakt over de huurverhoging 2020. Wij hebben afspraken kunnen maken met Omnia Wonen over de huurverhoging 2020 met extra aandacht voor huurders die het financieel moeilijk hebben. De maatwerkregeling hebben weten te verbeteren. De regeling huurverlaging blijft gehandhaafd en is uitgebreid met een regeling voor huurbevriezing. Gelukkig hebben wij…