Buurtbemiddeling: eerste hulp bij burenruzie

Buurtbemiddeling NoordVeluwe Buurtbemiddeling is de eerste hulp bij burenruzie. De vraag naar bemiddeling stijgt de laatste jaren flink. Het aantal meldingen van burenoverlast bij bemiddelaars is de afgelopen vijf jaar met 40 procent gestegen, zo blijkt uit de jaarlijkse benchmark van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Het afgelopen jaar startten 47 gemeenten met…