2023

2023: sociale kaart Samen met Omnia Wonen hebben wij een overzicht gemaakt van wat huurders kunnen doen als zij (geld)problemen hebben. Dit is naar alle huurders gestuurd. Meerdere huurders hebben afspraken gemaakt met Omnia Wonen om hun problemen op te lossen.

2021

2021: oordeel onafhankelijk visitatierapport Citaat visitatierapport 2016-2020: “De SHOW is door de jaren heen een betrokken stakeholder die veel inzet toont, niet alleen bij prestatieafspraken. […] De groep heeft een groot arbeidsethos en heeft de lat hoog gelegd voor zichzelf. Dit maakt hen heel zichtbaar bij de huurders.”

Diverse jaren

Diverse jaren: adviesaanvragen Elk jaar doet de SHOW haar best om de huur zo laag mogelijk te houden. Dankzij onze adviezen is de jaarlijkse huurverhoging meestal lager dan wat mag van de overheid. Ook bij andere adviesaanvragen hebben onze opmerkingen gezorgd voor verbeteringen voor huurders.

29 okt 2020

29 okt 2020: advies indexatie Wij hebben ervoor gezorgd dat Omnia Wonen vergoedingen voor huurders uit zichzelf aanpast aan de inflatie. Hierdoor krijgen huurders meer geld, zonder er steeds moeite voor te hoeven doen. Het gaat bijvoorbeeld om de vergoeding die huurders krijgen bij een verbouwing voor ongemak of extra kosten voor de inrichting.

28 maart 2019

28 maart 2019: visienota Wonen, Welzijn en Zorg De overheid wil dat mensen die zorg nodig hebben langer thuis blijven wonen. Daar moeten woningen dan geschikt voor zijn. De SHOW heeft meegedacht over wat dat voor huurders betekent. Wij schreven een visienota Wonen, Welzijn en Zorg. Hierin staat hoe de doelstelling bereikt kan worden voor…

2018

2018 lagere huur vrije sector Wij hebben ervoor gezorgd dat de jaarlijkse huurverhoging voor vrije sectorwoningen bij Omnia Wonen altijd lager is dan wettelijk is toegestaan. Want door ons geldt dat deze verhoging niet boven het overheidspercentage voor sociale huurwoningen mag komen. Dat percentage is altijd lager.

januari 2015

januari 2015: sociaal plan De Veluwse Heuvel Wij maakten een sociaal plan voor oudere huurders van De Veluwse Heuvel. Dit complex werd gesloopt en vervangen door nieuwe appartementen. Wij deden ons best om overlast te beperken. Na de oplevering bleek dat mensen niet meer elektrisch konden koken. Door onze inzet is dat hersteld zonder kosten…

12 februari 2013

12 februari 2013: aanbieden petitie De SHOW ging naar de Tweede Kamer om samen met Omnia Wonen en andere corporaties en huurdersorganisaties een petitie aan te bieden. Ruim 12.500 huurders zetten hun handtekening tegen het huurbeleid en de verhuurdersheffing die het kabinet wil invoeren. Daar worden de huurders de dupe van.

2012

2012: toolkit bewonerscommissies Bewonerscommissies hebben vaak onvoldoende kennis en vaardigheden om hun werk te doen. Daarom maakten wij met de Woonbond een toolkit. Daarin staat alles over een bestuurlijke taakverdeling, de regels van de overlegwet en de onderwerpen die met Omnia Wonen besproken worden. Zo kunnen zij meer bereiken voor huurders.

Oktober 2011

Oktober 2011: advies sociaal plan De Meenthehof Wij maakten een sociaal plan voor huurders van de zorgflat bij De Meenthehof. Dit complex werd totaal veranderd om te voldoen aan moderne eisen en de wensen van bewoners. Woningen werden gesloopt en huurders moesten verhuizen. Door het plan kregen mensen huurgewenning en goede begeleiding tijdens de verbouwing.