Nieuwbouw in Woudenberg

Omnia Wonen, de gemeente Woudenberg en de SHOW maken jaarlijks prestatieafspraken met elkaar. Deze gaan o.a. over het toevoegen van sociale huurwoningen door Omnia Wonen. Uit deze afspraken vloeit voort dat Omnia Wonen nu drukdoende is 46 woningen te bouwen in Woudenberg 25 woningen in het plan Hoevelaar en 21 in het project Nijverheyd. De…