Meer nieuwe woningen in Amersfoort

35% sociale huurwoningen bij woningbouwontwikkelingen In mei 2017 heeft de gemeenteraad besloten dat bij alle nieuwe woningbouwontwikkelingen in Amersfoort minimaal 35% moet bestaan uit sociale huurwoningen. Het doel hiervan is om ervoor te zorgen dat de wachttijd voor een beschikbare sociale huurwoning niet verder oploopt. De druk op de woningmarkt is groot. Om er voor…